Spravíme Váš svet farebnejším...

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť a etika podnikania, to sú princípy, ktorými chceme prispievať k celkovému rozvoju spoločnosti a zvyšovaniu kvality života jednotlivcov a komunít. Práve spoločnosti sa zodpovedáme nielen za zverené prostriedky, ale aj za možnosť byť jej súčasťou. Spoločenská zodpovednosť je naším dlhodobým záväzkom a našou osobnou investíciou do budúcnosti.